Bắc Giang đấu giá 78 lô đất ở tại huyện Tân Yên, khởi điểm từ 441 triệu đồng/lô

78 lô đất ở tại các xã: Ngọc Thiện, Phúc Sơn, Lan Giới, Hợp Đức, Phúc Hoà, Việt Lập, Ngọc Vân, Ngọc Lý, Song Vân, Liên Chung và thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, có mức giá khởi điểm từ 441 triệu đồng/lô đến hơn ba tỷ đồng/lô.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Tân Yên.

Cụ thể là quyền sử dụng 78 lô (thửa) đất ở tại các xã: Ngọc Thiện, Phúc Sơn, Lan Giới, Hợp Đức, Phúc Hoà, Việt Lập, Ngọc Vân, Ngọc Lý, Song Vân, Liên Chung và thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Các lô đất có mức giá khởi điểm từ 441 triệu đồng/lô đến hơn ba tỷ đồng/lô với mức tiền đặt trước từ 88 đến 550 triệu đồng/hồ sơ/lô đất, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá từ 200.000 đến 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

 Thông tin 78 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Tân Yên tổ chức cho khách hàng khảo sát đất tại thực địa vào ngày 28/9 và 29/9 (trong giờ hành chính). Khách hàng có thể chủ động khảo sát tại thực địa từ ngày 22/9 đến 5/10.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ từ ngày 22/9 đến 5/10 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Tân Yên, UBND các xã, thị trấn có đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá từ ngày 22/9 đến ngày 5/10 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang; và ngày 5/10 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – chi nhánh Bắc Giang - Phòng giao dịch Tân Yên.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 5/10 đến 9/10 (trong giờ hành chính) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá vào 8h ngày 10/10 tại hội trường Trung tâm Văn hoá huyện Tân Yên.

Hình thức, phương thức đấu giá, cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, địa chỉ số 663 đường Lê lợi, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điện thoại 0204 3554 797/ 0204 3822 858.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030
Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.