Bắc Giang đấu thầu chọn nhà đầu tư cho hai khu dân cư, đô thị gần 1.000 tỷ đồng

Từ quý III năm nay, Bắc Giang sẽ đấu thầu tìm nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị số 7 trên đường 295B (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) và Khu dân cư xã Tân Hưng (huyện Lạng Giang).

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án trên địa bàn huyện Việt Yên và huyện Lạng Giang.

Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Dự kiến thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý III/2021.

Đầu tiên là dự án Khu đô thị số 7 trên đường 295B, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên với diện tích 15 ha.

Tổng chi phí thực hiện dự án 879,685 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 25 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khoảng 66 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư. Thời gian thực hiện hợp đồng đối với phần đất ở liền kề không quá 5 năm, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá ba năm.

Khu đô thị số 7 trên đường 295B là một trong số 21 dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của huyện Việt Yên được UBND tỉnh Bắc Giang duyệt bổ sung vào tháng 7 vừa qua.

Còn dự án Khu dân cư xã Tân Hưng có quy mô diện tích 10,51 ha. Địa điểm xây dựng tại thôn Đồng Nô và Cầu Bài, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang.

Tổng vốn đầu tư dự án gần 110 tỷ đồng, trong đó, hơn 83,3 tỷ đồng là chi phí thực hiện dự án, 26,5 tỷ đồng còn lại là chi phí bồi thường, tái định cư. Dự kiến tiền sử dụng đất và thuê đất gần 18 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 6 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá hai năm.

Vào tháng 7 vừa qua, tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án Khu đô thị Mỹ Hưng và Khu dân cư trung tâm xã Mỹ Thái.

Khu đô thị Mỹ Hưng với chi phí thực hiện dự án là hơn 83 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 26 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá hai năm.

Trong khi đó, dự án Khu dân cư trung tâm xã Mỹ Thái có chi phí thực hiện hơn 107 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 40 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến 16 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án này là 7 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 2 năm.

Cả hai dự án trên đều được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi và theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

chọn
Cận cảnh cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định hoàn thành 80%
Cầu sông Hồng có tổng chiều dài 1,4 km với tổng vốn đầu tư của công trình gần 1.000 tỷ đồng, nối hai huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Giao Thủy (Nam Định).