Bắc Ninh loại hai khu hơn 400 ha thuộc Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ khỏi danh mục kêu gọi đầu tư

Tỉnh Bắc Ninh loại hai dự án là hai khu thuộc Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ ra khỏi danh sách kêu gọi đầu tư do còn vướng mắc về pháp lý.

Ngày 3/8, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản về việc điều chỉnh danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm nay, định hướng tới năm 2025. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh quyết định tạm loại hai dự án ra khỏi danh mục kêu gọi, thu hút đầu tư.

Hai dự án này là Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ - Khu B, diện tích khoảng 220 ha, nằm trên địa bàn các xã Văn Môn, Đông Thọ, Yên Phụ, huyện Yên Phong. Dự án còn lại là Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ - Khu A,  diện tích khoảng 200 ha, thuộc địa bàn bàn các xã Văn Môn, Đông Thọ, Yên Phụ, huyện Yên Phong. 

Lý do điều chỉnh được tỉnh Bắc Ninh đưa ra là còn một số vướng mắc về pháp lý dự án, chưa đủ điều kiện để lập đề xuất dự án theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Phong và các đơn vị liên quan ra soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án.

chọn