Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh được xác theo bản đồ quy hoạch giao thông Phân khu N1, N2, N3, GN và GN(C) của Hà Nội.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội mới nhất

Trên địa bàn huyện Mê Linh hiện nay có nhiều tuyến đường giao thông lớn như: Mê Linh, Võ Văn Kiệt…

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, đường sắt đô thị, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 1.

Huyện Mê Linh trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, huyện Mê Linh nằm trong 6 quy hoạch phân khu của Hà Nội, gồm: Phân khu N1, Phân khu N2, Phân khu N3, Phân khu GN, Phân khu GN(C) và Phân khu hai bên sông Hồng. Trong đó 3 Phân khu N1, N2, N3 được phê duyệt năm 2013, 2 Phân khu GN và GN(C) được phê duyệt năm 2015 còn Phân khu hai bên sông Hồng dự kiến tháng 6 được phê duyệt.

Quy hoạch giao thông huyện Mê Linh cũng được xác định theo quy hoạch giao thông Phân khu N1, N2, N3, GN và GN(C) nói trên.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc quy hoạch Phân khu N1.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 3.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc quy hoạch Phân khu N2.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 4.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc quy hoạch Phân khu N3.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 5.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc quy hoạch Phân khu GN.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 6.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc quy hoạch Phân khu GN(C).

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc Phân khu N1: Xem và tải về bản gốc TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc Phân khu N2: Xem và tải về bản gốc TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc Phân khu N3: Xem và tải về bản gốc TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc Phân khu GN: Xem và tải về bản gốc TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Mê Linh phần thuộc Phân khu GN(C): Xem và tải về bản gốc TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.