Bản đồ quy hoạch giao thông phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Trại Cau được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Trên địa bàn phường Trại Cau hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Hồ Sen, Tô Hiệu, Chợ Con...

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch TP Hải Phòng

Về mạng lưới giao thông, phường Trại Cau nổi bật có tuyến đường Hồ Sen là tuyến đường quan trọng của quận Lê Chân. Tuyến đường này chạy dọc trên địa bàn quận và kết nối với Quốc lộ 5.

  Phường Trại Cau trên bản đồ Google vệ tinh. 

Trại Cau là một phường của quận Lê Chân, vì vậy, quy hoạch giao thông phường Trại Cau cũng được xác định theo quy hoạch giao thông quận Lê Chân. Quy hoạch giao thông quận Lê Chân được xác định theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông phường Trại Cau được thể hiện trên bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

  Bản đồ quy hoạch giao thông phường Trại Cau thể hiện trên bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Trại Cau theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. : Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch giao thông phường Trại Cau TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.