Bản đồ quy hoạch giao thông phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nghĩa được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Trên địa bàn phường Niệm Nghĩa hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Quốc lộ 5, Trần Nguyên Hãn...

Về mạng lưới giao thông, phường Niệm Nghĩa nổi bật có tuyến đường Quốc lộ 5. Quốc lộ 5 là đường giao thông huyết mạch nối cụm cảng Hải Phòng với thủ đô Hà Nội, miền bắc Việt Nam. Nó còn là một phần của đường Xuyên Á AH14.

  Phường Niệm trên bản đồ Google vệ tinh. 

Niệm Nghĩa là một phường của quận Lê Chân, vì vậy, quy hoạch giao thông phường Niệm Nghĩa cũng được xác định theo quy hoạch giao thông quận Lê Chân. Quy hoạch giao thông quận Lê Chân được xác định theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông phường Niệm Nghĩa được thể hiện trên bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

  Bản đồ quy hoạch giao thông phường Niệm thể hiện trên bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. : Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch giao thông phường Niệm Nghĩa TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.