Đất có quy hoạch ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Các khu đất có quy hoạch ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân theo bản đồ sử dụng đất.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở TP Hải Phòng

Đất có quy hoạch ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Các khu đất có quy hoạch ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân theo bản đồ sử dụng đất.

Niệm Nghĩa là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phường Niệm có diện tích 0,46 km². Về địa giới hành chính phường Niệm Nghĩa phía đông giáp phường Trần Nguyên Hãn; phía tây giáp quận Kiến An; phía nam giáp phường Nghĩa Xá; phía bắc giáp phường Lam Sơn.

Địa bàn phường Niệm Nghĩa có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở. 

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn phường Niệm Nghĩa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Lê Chân. Quy hoạch sử dụng đất quận Lê Chân được thể hiện trên bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

  Một số khu đất có quy hoạch của phường Niệm Nghĩa trên bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

    Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.  

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở phường Niệm Nghĩa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Lê Chân TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở phường Niệm Nghĩa TẠI ĐÂY.