Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm, huyện Lê Chân, TP Hải Phòng đáng chú ý nhất.

  Vĩnh Niệm là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Có vị trí địa lý: Phía đông giáp quận Ngô Quyền; phía tây giáp quận Kiến An; phía nam giáp quận Dương Kinh; phía bắc giáp phường Kênh Dương và Dư Hàng Kênh. 

  Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Hải Phòng

7. Đường nối từ Khúc Thừa Dụ ra đường Vĩnh Tiến 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 750 m nối từ đường Khúc Thừa Dụ và kéo ra đường Vĩnh Tiến 2 theo hướng đông. Tuyến cắt qua đường Khúc Thừa Dụ 2 và đường Vĩnh Cát.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

 

8. Đường nối đường Bùi Viện lên đường sẽ mở ở mục 7

Đây là tuyến đường dài khoảng 270 m nối từ đường Bùi Viện và kéo lên đường sẽ mở ở mục 7 theo hướng bắc. Tuyến đi qua đoạn công ty xe du lịch Duy Kiên.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.  

9. Đường nối từ đường Khúc Thừa Dụ ra đường sẽ mở ở mục 8

Trong tương lai phường Vĩnh Niệm sẽ có tuyến đường dài khoảng 710 m nối từ đường Khúc Thừa Dụ và kéo ra đường sẽ mở ở mục 8 theo hướng đông. Tuyến đi qua đoạn chung cư Vĩnh Niệm.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.)

Xem thêm: Bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.