Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm, huyện Lê Chân, TP Hải Phòng đáng chú ý nhất.

  Vĩnh Niệm là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Có vị trí địa lý: Phía đông giáp quận Ngô Quyền; phía tây giáp quận Kiến An; phía nam giáp quận Dương Kinh; phía bắc giáp phường Kênh Dương và Dư Hàng Kênh. 

  Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Hải Phòng

1. Đường đi qua Bệnh viện Vinmec Hải Phòng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 375 m nối từ đường Võ Nguyên Giáp và kéo xuống phía tây nam. Tyến đi qua bệnh viện Vinmec Hải Phòng.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

 

2. Đường đi qua nghĩa trang Gốc Găng

Đây là tuyến đường dài khoảng 520 m nối từ đường San Hô và kéo về phía tây. Tuyến đi qua nghĩa trang Gốc Găng.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

3. Đường đê mở rộng

Trong tương lai phường Vĩnh Niệm sẽ có tuyến đường đê Niệm Mở rộng thêm. Tuyến sẽ bắt đầu từ đoạn 418 Thiên Lôi và kéo xuống cầu Bùi Viện nối với đoạn đường đã có sẵn.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.)

Xem thêm: Bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.