Đường sẽ mở ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Những tuyến đường sẽ mở ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng theo bản đồ quy hoạch.

Trần Nguyên Hãn là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phường Trần Nguyên Hãn có diện tích 0,28 km². Về địa giới hành chính phường Trần Nguyên Hãn phía đông giáp phường Hồ Nam; phía tây giáp phường An Dương; phía nam giáp phường Nghĩa Xá; phía bắc giáp phường Cát Dài.

Trên địa bàn phường Trần Nguyên Hãn hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Trần Nguyên Hãn, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quý...

Về mạng lưới giao thông, phường Trần Nguyên Hãn nổi bật có tuyến đường Trần Nguyên Hãn kéo dài xuống phía tây nam nối với đường tỉnh 360 ở đoạn cầu Niệm. Tuyến đường Tôn Đức thắng kéo lên phía tây bắc nối với Quốc lộ 5.

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở phường Trần Nguyên Hãn. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ viền đỏ là một trong số những đường sẽ mở ở phường Trần Nguyên Hãn trong tương lai:

Đây là tuyến đường dài khoảng 400 m cắt qua phía nam của phường. Tuyến đi trùng với đường Hoàng Minh Thảo và ngõ Bà Trấn Hưng.

    Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Trần Nguyên Hãn trong tương lai theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

    Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.  

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG TRẦN NGUYÊN HÃN tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN LÊ CHÂN tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).