Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm, huyện Lê Chân, TP Hải Phòng đáng chú ý nhất.

  Vĩnh Niệm là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Có vị trí địa lý: Phía đông giáp quận Ngô Quyền; phía tây giáp quận Kiến An; phía nam giáp quận Dương Kinh; phía bắc giáp phường Kênh Dương và Dư Hàng Kênh. 

 Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Hải Phòng

10. Đường nối từ Khúc Thừa Dụ 2 lên Vĩnh Cát

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 280 m nối từ đường Khúc Thừa Dụ 2 và kéo lên đường Vĩnh Cát đoạn gần trường THCS Vĩnh Niệm.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

 

11. Đường nối đường Vĩnh Cát lên đường Thiên Lôi

Đây là tuyến đường dài khoảng 255 m nối từ đường Vĩnh Cát và kéo lên đường Thiên Lôi theo hướng đông bắc. Tuyến đi qua đoạn CTCP Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Đông Dương.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

12. Đường nối từ đường Bùi Viện lên đường Thiên Lôi

Trong tương lai phường Vĩnh Niệm sẽ có tuyến đường dài khoảng 325 m nối từ đường Bùi Viện và kéo lên đoạn gấp khúc của đường Thiên Lôi hiện tại theo hướng tây bắc.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.)

Xem thêm: Bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.