Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm, huyện Lê Chân, TP Hải Phòng đáng chú ý nhất.

  Vĩnh Niệm là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Có vị trí địa lý: Phía đông giáp quận Ngô Quyền; phía tây giáp quận Kiến An; phía nam giáp quận Dương Kinh; phía bắc giáp phường Kênh Dương và Dư Hàng Kênh. 

  Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP Hải Phòng

4. Đường nối từ Khúc Thừa Dụ lên ngõ 418 Thiên Lôi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 435 m nối từ đường Khúc Thừa Dụ và kéo lên ngõ 418 Thiên Lôi theo hướng bắc.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

 

5. Đường Khúc Thừa Dụ mở rộng

Đây là tuyến đường Khúc Thừa Dụ mở rộng thêm lên phía bắc đến đoạn cá cảnh Nguyễn Cường. Tuyến sẽ đi trùng một đoạn với ngõ 418 Thiên Lôi. Tổng chiều dài của tuyến đường sau khi mở rộng là 910 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

6. Đường nối từ đường Bùi Viện lên Khúc Thừa Dụ 2

Trong tương lai phường Vĩnh Niệm sẽ có tuyến đường dài khoảng 270 m nối từ đường Bùi Viện ở đoạn Cục Thuế thành phố Hải Phòng. Tuyến kéo lên phía bắc và nối với đường Khúc Thừa Dụ 2.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.  

  Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.)

Xem thêm: Bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.