Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Niệm được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Vĩnh Niệm là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phường Vĩnh Niệm có diện tích 5,63 km². Về địa giới hành chính phường Vĩnh Niệm phía đông giáp quận Ngô Quyền; phía tây giáp quận Kiến An; phía nam giáp quận Dương Kinh; phía bắc giáp phường Kênh Dương và Dư Hàng Kênh.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch TP Hải Phòng

  Phường Vĩnh Niệm trên bản đồ Google vệ tinh. 

Vĩnh Niệm là một phường của quận Lê Chân, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Niệm cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất quận Lê Chân. Quy hoạch sử dụng đất quận Lê Chân được xác định theo bản đồ đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Niệm được thể hiện trên bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

  Quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Niệm được thể hiện trên bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

  Ký hiệu sử dụng đất. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Niệm theo bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Vĩnh Niệm TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.