Đường sẽ mở ở phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Những tuyến đường sẽ mở ở phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng theo bản đồ quy hoạch.

Trại Cau là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phường Trại Cau có diện tích 0,3 km². Về địa giới hành chính phường Trại Cau phía đông giáp quận Ngô Quyền; phía tây giáp phường Hồ Nam; phía nam giáp phường Hàng Kênh; phía bắc giáp phường An Biên.

Trên địa bàn phường Trại Cau hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Hồ Sen, Tô Hiệu, Chợ Con...

Về mạng lưới giao thông, phường Trại Cau nổi bật có tuyến đường Hồ Sen là tuyến đường quan trọng của quận Lê Chân. Tuyến đường này chạy dọc trên địa bàn quận và kết nối với Quốc lộ 5.

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở phường Trại Cau. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ viền đỏ là một trong số những đường sẽ mở ở phường Trại Cau trong tương lai:

Đây là tuyến đường dài khoảng 530 m nối từ phố Cầu Đất và chạy cắt qua phía bắc của phường.

 

   Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Trại Cau trong tương lai theo bản đồ hoạch giao thông của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

    Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.  

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG TRẠI CAU trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG TRẠI CAU trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG TRẠI CAU tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN LÊ CHÂN tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).