Bản đồ quy hoạch giao thông xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Quy hoạch giao thông xã An Viên có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

An Viên là một xã nằm về phía tây của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Xã An Viên có diện tích 5,57 km2, dân số tính đến năm 2019 là 8.153 người với mật độ dân số đạt 1.465 người/km2.

Xã An Viên nằm gần nhiều tuyến giao thông đáng chú ý như Quốc lộ 38B (phía tây bắc), Đường tỉnh 376 (phía đông), Quốc lộ 39A (phía nam),...

Bản đồ quy hoạch giao thông xã An Viên sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Xã An Viên trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch giao thông xã An Viên có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đây là bản đồ được UBND huyện Tiên Lữ công bố vào tháng 2/2022.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông xã An Viên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã An Viên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Ký hiệu các loại đường trên bản đồ.