Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch giao thông xã Đồng Kỳ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Đồng Kỳ có diện tích khoảng 7,37 km². Hiện tại, người dân ở xã Đồng Kỳ có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: DT242.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Đồng Kỳ có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Thế. Ngoài ra, đường DT242 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Đồng Kỳ có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Từ trung tâm xã Đồng Kỳ đi tới trụ sở UBND huyện Yên Thế khoảng 8km, mất khoảng 17 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 31 km (53 phút).

 

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Yên Thế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030.

 

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Đồng Kỳ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Đồng Kỳ trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch giao thông xã Đồng Kỳ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Đồng Kỳ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Đồng Kỳ TẠI ĐÂY.