Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tân Dân có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Tân Dân là một xã thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 4,18 km². Về địa giới hành chính xã Tân Dân phía đông giáp xã Thái Sơn; phía nam giáp xã Mỹ Đức; phía tây giáp xã Tân Viên; phía bắc giáp xã An Thắng. Xã Tân Dân hiện có 10 thôn: Lai Thượng, Kinh Xuyên, Lai Hạ, Vị Xuyên, Đại Hoàng 1, Đại Hoàng 2, Đại Hoàng 3, Đại Hoàng 4, Lai Thị, Việt Khê.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tân Dân sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...

Quy hoạch giao thông xã Tân Dân có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án này được thể hiện trên hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng TP Hải Phòng, được vận hành bởi Sở Xây dựng Hải Phòng. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông xã Tân Dân căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Xã Tân Dân trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tân Dân theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch.


 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Tân Dân TẠI ĐÂY.