Đất có quy hoạch ở xã Tân Dân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Các khu đất có quy hoạch ở xã Tân Dân, thành phố Hạ Long theo bản đồ sử dụng đất.

Tân Dân là một xã thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Xã Tân Dân có diện tích 75,66 km², dân số năm 1999 là 2142 người, mật độ dân số đạt 28 người/km². Về địa giới hành chính xã Tân Dân phía đông giáp xã Đồng Sơn và Đồng Lâm; phía nam giáp xã Dân Chủ, Quảng La và Bằng Cả; phía tây giáp thành phố Uông Bí; phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang.

Địa bàn xã Tân Dân có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn xã Tân Dân được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long, bản đồ này được UBND thành phố Hạ Long công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong vòng tròn màu xanh dương là một số khu đất có quy hoạch ở xã Tân Dân thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Hạ Long.

Đất có quy hoạch ở xã Tân Dân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của xã Tân Dân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long.

Đất có quy hoạch ở xã Tân Dân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở XÃ TÂN DÂN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây. 

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Tân Dân TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).