Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Hạ Long.

Tân Dân là một xã thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Xã Tân Dân có diện tích 75,66 km², dân số năm 1999 là 2142 người, mật độ dân số đạt 28 người/km². Về địa giới hành chính xã Tân Dân phía đông giáp xã Đồng Sơn và Đồng Lâm; phía nam giáp xã Dân Chủ, Quảng La và Bằng Cả; phía tây giáp thành phố Uông Bí; phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Xã Tân Dân trên bản đồ Google vệ tinh.

Tân Dân là một xã của thành phố Hạ Long, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long, bản đồ này được UBND thành phố Hạ Long công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Hạ Long.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tân Dân TẠI ĐÂY.