Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Dân được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Trên địa bàn xã Thọ Dân hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Quốc lộ 47…

Xã nằm ở vị trí có mạng lưới giao thông khá thuận lợi khi có tuyến đường Quốc lộ 47 chạy ngang trên địa bàn. Đây là một tuyến giao thông đường bộ quốc gia của Việt Nam, thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Quốc lộ 47 có chiều dài 61 km, điểm đầu thuộc phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, điểm cuối là cửa khẩu Khẹo, huyện Thường Xuân. Quốc lộ 47 đi qua các huyện và thành phố: Thành phố Sầm Sơn Thành phố Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Xã Thọ Dân trên bản đồ Google vệ tinh.

Thọ Dân là một xã của huyện Triệu Sơn, vì vậy, quy hoạch giao thông xã Thọ Dân cũng được xác định theo quy hoạch giao thông huyện Triệu Sơn. Quy hoạch giao thông huyện Triệu Sơn được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn, bản đồ này được UBND huyện Triệu Sơn công bố công khai để lấy ý kiến người dân.

Bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thọ Dân được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Dân thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thọ Dân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch giao thông xã Thọ Dân TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.

chọn