Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên có thể xác định theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Tiền Phong là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía đông nam của huyện và có diện tích hành chính là 4,70 km2. Xã Tiền Phong nằm gần Đường 200 về phía tây, đây là một tỉnh lộ quan trọng của tỉnh Hưng Yên, toàn tuyến có chiều dài khoảng 37,6 km, chạy qua 19 xã, thị trấn của ba huyện gồm: Yên Mỹ, Ân Thi và huyện Tiên Lữ thuộc tỉnh này.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên - Ảnh 1.

Xã Tiền Phong trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...

Quy hoạch giao thông xã Tiền Phong có thể xác định theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi hoặc theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi được UBND huyện Ân Thi thông báo về việc công khai lấy ý kiến góp ý ngày 15/4; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt ngày 2/10/2020.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong căn cứ theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem bản đồ quy hoạch giao thông xã Tiền Phong theo bản đồ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ân Thi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Tiền Phong TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.