Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông được thể hiện trong bản đồ điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Huyện Nam Đông là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện có diện tích 650,51 km², dân số năm 2018 là 32.050 người, mật độ dân số 49 người/km². 

Huyện Nam Đông cách thành phố Huế 50 km về phía tây nam, phía đông giáp huyện Phú Lộc và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; phía tây giáp huyện A Lưới; phía nam giáp huyện Tây Giang và huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam; phía bắc giáp thị xã Hương Thủy. 

Huyện Nam Đông có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Khe Tre (huyện lỵ) và 9 xã: Hương Hữu, Hương Lộc, Hương Phú, Hương Sơn, Hương Xuân, Thượng Lộ, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Quảng. 

Trên địa bàn huyện có thủy điện Thượng Lộ, trường THPT Nam Đông, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Đông, và các xã, thị trấn đều có các trường THCS, Tiểu học, Mầm non. 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đông đến năm 2020, định hướng phát triển không gian kinh tế như sau: 

Vùng trung tâm huyện lỵ với tổng diện tích 311,24 km2(chiếm 47,8% diện tích toàn huyện), gồm thị trấn Khe Tre và 5 xã: Hương Phú, Hương Lộc, Hương Hoà, Thượng Lộ, Hương Sơn. Vùng trung tâm sẽ được xây dựng thành một trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá theo hướng đô thị hoá. 

Vùng trung tâm cụm xã Nhật - Giang - Hữu gồm 3 xã: Thượng Nhật, Hương Giang và Hương Hữu với tổng diện tích là 131,72 km2 (chiếm 20% diện tích toàn huyện). Phát triển tiểu vùng thành vùng phát triển về kinh tế hài hòa với văn hoá, tập trung vào các ngành công nghiệp (Sản xuất điện năng, khai thác và sản xuất đá ốp lát granit, đá xây dựng), nông nghiệp. 

Tiểu vùng Trung tâm cụm xã Long - Quảng gồm 2 xã: Thượng Long và Long Quảng, với diện tích tự nhiên là 207,55 km2 (chiếm 32% tổng diện tích của huyện), phát triển công nghiệp sản xuất xi măng, khai thác đá xây dựng và các ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ, công nghiệp sơ chế mủ cao su; trồng cây lương thực, cao su và trồng rừng,... 

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.   

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Huyện Nam Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem và tải về bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế TẠI ĐÂY

Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông TẠI ĐÂY.