Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát được thể hiện một phần trong bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Phù Cát là một huyện ven biển thuộc tỉnh Bình Định. Huyện Phù Cát nằm ở phía đông tỉnh Bình Định. Có tổng diện tích là 679 km².

Vị trí địa lý của huyện Phù Cát như sau: Phía đông giáp Biển Đông; phía đông nam giáp huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn; phía tây nam giáp thị xã An Nhơn; phía tây giáp các huyện Tây Sơn và Hoài Ân; phía bắc giáp huyện Phù Mỹ.

Huyện Phù Cát có 18 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn: Ngô Mây (huyện lỵ), Cát Tiến và 16 xã: Cát Chánh, Cát Hải, Cát Hanh, Cát Hiệp, Cát Hưng, Cát Khánh, Cát Lâm, Cát Minh, Cát Nhơn, Cát Sơn, Cát Tài, Cát Tân, Cát Thắng, Cát Thành, Cát Trinh, Cát Tường.

Mục tiêu quy hoạch vùng huyện Phù Cát theo với Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; cụ thể hóa Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035. Đồng thời, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tỉnh, quốc phòng, an ninh, quy hoạch ngành, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng có liên quan đã được phê duyệt.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát như sau:

Xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật diện rộng, các công trình đầu mối kỹ thuật kết nối đồng bộ với hệ thống đô thị, các khu động lực kinh tế và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia. Khai thác hiệu quả tiềm năng về nhân văn, sinh thái, cảnh quan để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

Phân bố các điểm dân cư nông thôn của huyện Phù Cát dựa trên lịch sử định cư truyền thống, các định hướng tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản và phát triển không gian đô thị hoá các tiểu vùng phát triển. Tăng cường các công trình hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất, an sinh xã hội phục vụ điểm định cư nông thôn khu vực đồng bằng ven biển, trung du và miền núi của tỉnh. Nghiên cứu xây dựng các điểm định cư nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết nối nông thôn với hệ thống đô thị và mạng lưới hạ tầng toàn tỉnh. Phát triển các trung tâm xã, trung tâm cụm xã trở thành các trung tâm dịch vụ mới gắn với vùng sản xuất nông lâm ngư nghiệp, khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề phù hợp với tập quán.

Đến năm 2035, huyện Phù Cát hình thành một trong 7 đô thị loại V hình thành mới, nằm trong số 22 đô thị đến năm 2035 của tỉnh Bình Định.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Ảnh 1.

Huyện Phù Cát thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát thể hiện một phần trên bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định tới năm 2035.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

- Xem chi tiết Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát trên bản đồ định hướng phát triển không gian tỉnh Bình Định đến năm 2035 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cát TẠI ĐÂY.