Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Triệu Sơn là một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa, là một huyện bán sơn địa nhưng diện tích chủ yếu vẫn là đồng bằng, với vài con sông suối nhỏ chảy vào sông Chu ở hai huyện bên Thọ Xuân và Thiệu Hóa. Cực Nam là thị trấn Nưa, cực Tây là xã Bình Sơn, cực Đông là xã Đồng Tiến. Huyện Triệu Sơn có diện tích 292.2 km².

Về vị trí địa lý, phía đông của huyện Triệu Sơn giáp huyện Đông Sơn; phía đông nam giáp huyện Nông Cống; phía nam giáp huyện Như Thanh; phía tây nam giáp huyện Thường Xuân; phía tây bắc giáp huyện Thọ Xuân; phía đông bắc giáp huyện Thiệu Hóa.

Huyện Triệu Sơn có 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm hai thị trấn: Triệu Sơn (huyện lỵ), Nưa và 32 xã: An Nông, Bình Sơn, Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền, Đồng Lợi, Đồng Thắng, Đồng Tiến, Hợp Lý, Hợp Thắng, Hợp Thành, Hợp Tiến, Khuyến Nông, Minh Sơn, Nông Trường, Thái Hòa, Thọ Bình, Thọ Cường, Thọ Dân, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Sơn, Thọ Tân, Thọ Thế, Thọ Tiến, Thọ Vực, Tiến Nông, Triệu Thành, Vân Sơn, Xuân Lộc, Xuân Thịnh, Xuân Thọ.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn theobản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.