Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030

Quy hoạch sử dụng đất quận phường 2 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tân An thời kỳ 2021 – 2030.

Phường 2 có diện tích khoảng 1,40km², có vị trí cụ thể như sau: Phía bắc giáp Phường 5, phía nam giáp Phường 4, phía đông giáp Phường 1, phía tây giáp Phường 6.

Theo quyết định số 3767, TP Tân An là đô thị cấp vùng, trung tâm vùng tỉnh Long An, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Long An; đô thị hạt nhân trên trục hành lang kinh tế đô thị Tân An - Bến Lức, có các trung tâm chuyên ngành cấp vùng về an ninh quốc phòng, thương mại dịch vụ chất lượng cao, y tế, giáo dục - đào tạo và thể dục, thể thao; đô thị sinh thái đặc thù sông nước.

Như vậy, phường 2 nằm trong hướng phát triển theo quyết định số 3767 quy hoạch TP Tân An của tỉnh Long An nói trên.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất phường 2 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tân An thời kỳ 2021 – 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An - Ảnh 1.

Phường 2 trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất phường 2 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tân An thời kỳ 2021 – 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường 2 trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Tân An thời kỳ 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường 2 TẠI ĐÂY.