Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm được tham khảo theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Hà Nội và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hoàn Kiếm.

Hàng Gai là một phường của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Phường có diện tích đất tự nhiên là 0,09 km2, dân số năm 1999 là 8.289 người, mật độ dân số đạt 92.100 người/km2. Về địa giới hành chính phía đông giáp phường Hàng Đào và Hàng Trống; phía tây giáp phường Cửa Đông; phía nam giáp các phường Hàng Bông và Hàng Trống; phía bắc giáp phường Hàng Bồ.

Dự kiến trong năm 2021 phường sẽ có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai, trong đó nổi bật là dự án đầu tư bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch (GPMB phục vụ đầu tư, tu bổ, tôn tạo đình Hà Vĩ) của UBND quận Hoàn Kiếm.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Hàng Gai trên bản đồ Google vệ tinh.

Hàng Gai là một phường của quận Hoàn Kiếm, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất quận Hoàn Kiếm. Quận Hoàn Kiếm thuộc quy hoạch Phân khu H1-1 của TP Hà Nội. Quy hoạch sử dụng đất của quận này sẽ được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của phân khu H1-1.

Tuy nhiên, hiện nay đồ án quy hoạch phân khu H1-1 chưa được công bố online. Mặc dù vậy, người dân có thể tham khảo quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai trên ứng dụng thông tin quy hoạch do Sở TN&MT Hà Nội cung cấp. Trên ứng dụng này, quy hoạch sử dụng đất quận Hoàn Kiếm được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Hà Nội.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Hà Nội (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Ngoài ra, trên ứng dụng này cũng đã cập nhật bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận Hoàn Kiếm năm 2020. Bản đồ này cũng thể hiện một phần quy hoạch sử dụng đất của phường Hàng Gai.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh 3.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hoàn Kiếm (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Hà Nội: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận Hoàn Kiếm năm 2020: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Hàng Gai TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.