Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Động có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàng Động là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 5,77 km². Về địa giới hành chính xã Hoàng Động phía đông giáp xã Lâm Động; phía nam giáp quận Hồng Bàng; phía tây giáp huyện An Dương; phía bắc giáp xã Kiền Bái.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Động có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án này được thể hiện trên hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng TP Hải Phòng, được vận hành bởi Sở Xây dựng Hải Phòng. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Động căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 Xã Hoàng Động trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Động theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Động TẠI ĐÂY.