Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Bình có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Hòa Bình là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 7,16 km². Về địa giới hành chính xã Hòa Bình phía đông giáp xã Trung Hà; phía nam giáp xã Thủy Đường; phía tây giáp xã Đông Sơn và Kênh Giang; phía bắc giáp xã Lưu Kiếm.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Bình có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án này được thể hiện trên hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng TP Hải Phòng, được vận hành bởi Sở Xây dựng Hải Phòng. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Bình căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 Xã Hòa Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Bình theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Hòa Bình TẠI ĐÂY.