Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Hương Vỹ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang.

 Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất 

Xã Hương Vỹ có diện tích 6,92km², có vị trí địa lý: Phía tây giáp xã Đồng Kỳ, phía đông giáp xã Đông Sơn, phía bắc giáp xã Đồng Hưu, phía nam giáp thị trấn Bố Hạ.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Yên Thế được phát triển theo tính chất: Là trung tâm kinh tế tổng hợp của huyện Yên Thế và khu vực phụ cận, gồm các chức năng như văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu đô thị được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Như vậy, xã Hương Vỹ nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Dưới đây là kế hoạch sử dụng đất xã Hương Vỹ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Hương Vỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất xã Hương Vỹ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Hương Vỹ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Hương Vỹ TẠI ĐÂY.