Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Xã Kim Long là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 21,60 km².

Vị trí địa lý của xã Kim Long như sau: Phía đông giáp xã Quảng Thành; Phía tây và phía bắc giáp xã Xà Bang; Phía nam giáp các xã Bàu Chinh và Láng Lớn.

Xã Kim Long là một phường của huyện Châu Đức, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức. Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Đức.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Kim Long trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Kim Long.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Kim Long TẠI ĐÂY.