Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tiến được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030.

Xã Tân Tiến thuộc địa bàn TP Bắc Giang. Xã có diện tích 7,94 km².

Xã Tân Tiến có vị trí địa lý: Phía đông và phía nam giáp huyện Yên Dũng; phía tây giáp xã Đồng Sơn; Phía tây và phía nam giáp huyện Việt Yên; Phía bắc giáp phường Dĩnh Kế.

Xã Tân Tiến được chia thành 9 xóm: Xóm Xuân, Đọ, An Phong, Trước, Ngò, Văn Sơn, Văn Giàng, Thanh Cảm, An Bình.

Theo quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030. Bản đồ này được Sở TN&MT công bố trên cổng thông tin vào ngày 04/10/2021.

TP Bắc Giang trước kia và nay được biết đến với vai trò là một trong những trung tâm lớn của vùng về công nghiệp đạm - hoá chất, công nghiệp may mặc, đồng thời là trung tâm phân phối, trung chuyển hàng hóa từ Trung Quốc cho miền Bắc, cũng như là nơi tập kết các sản phẩm nội địa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. TP có 2 làng nghề truyền thống, một số cụm công nghiệp vừa và nhỏ gắn với hệ thống các khu, cụm công nghiệp lớn của tỉnh liền kề TP như: Quang Châu, Đình Trám, Vân Trung, Tân Tiến - Nội Hoàng,... đó những thuận lợi cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội và đô thị.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tiến thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tân Tiến trên bản đồ Google vệ tinh.

 Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tiến trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030. 

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tiến trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Bắc Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tân Tiến TẠI ĐÂY.