Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Vĩnh Đông được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

Thanh Vĩnh Đông là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Xã có diện tích đất tự nhiên là 11,41 km². Xã được chia thành 4 ấp: Thanh Bình 2, Vĩnh Viễn, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2.

Xã Thanh Vĩnh Đông nằm ở phía đông nam huyện Châu Thành, có vị trí địa lý: Phía đông và phía nam giáp tỉnh Tiền Giang; phía tây giáp xã Thanh Phú Long và tỉnh Tiền Giang; phía bắc giáp xã Thuận Mỹ.

Quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Vĩnh Đông có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở TN&MT tỉnh Long An.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất của xã Thanh Vĩnh Đông căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030:

 Xã Thanh Vĩnh Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Vĩnh Đông căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Vĩnh Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Thanh Vĩnh Đông TẠI ĐÂY.

 Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.