Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Tiến Thắng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Xã Tiến Thắng có diện tích 21,46 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Tam Hiệp, phía nam giáp xã An Thượng, phía tây giáp tỉnh Thái Nguyên, phía bắc giáp xã Tam Tiến.

 

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Yên Thế được phát triển theo tính chất: Là trung tâm kinh tế tổng hợp của huyện Yên Thế và khu vực phụ cận, gồm các chức năng như văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu đô thị được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Như vậy, xã Tiến Thắng nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Thắng Tiến thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm·2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tiến Thắng trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất xã Tiến Thắng thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tiến trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Thắng Tiến TẠI ĐÂY.