Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Vân Du có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Vân Du là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía tây bắc của huyện và có diện tích hành chính là 5,54 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 7.072 người, mật độ dân số đạt 1.268 người/km2. Xã có sông Kênh chạy ngang qua địa bàn phía nam.

Về ranh giới hành chính, phía đông bắc của xã Vân Du giáp xã Đào Dương (huyện Ân Thi), phía đông nam giáp xã Quang Vinh và thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi), phía nam và tây nam giáp xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi), phía tây bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Vân Du có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Du theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Vân Du trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Du theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Vân Du theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Vân Du. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.