Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Việt Tiến được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Việt Tiến thuộc địa bàn huyện Việt Yên. Xã có diện tích 11,4 km².

Vị trí cụ thể của xã Việt Tiến như sau: Phía đông giáp xã Thượng Lan; phía tây giáp huyện Hiệp Hòa; phía nam giáp thị trấn Bích Động; phía bắc giáp huyện Tân Yên.

 

 

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

 

Theo đó, quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực của huyện đến năm 2030 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm căn cứ để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Việt Tiến thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Việt Tiến trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Việt Tiến trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Việt Tiến trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Việt Tiến TẠI ĐÂY.