Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Xuân Hương thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 1.103 ha.

Vị trí cụ thể của xã Xuân Hương như sau: Phía bắc giáp xã Mỹ Thái và xã Dương Đức; Phía đông giáp xã Tân Dĩnh; Phía nam giáp TP Bắc Giang; Phía tây giáp sông Thương.

Địa hình huyện Lạng Giang có xu hướng dốc theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, và xã Xuân Hương lại nằm ở phía Tây Nam huyện nên xã là vùng trũng của huyện. Địa hình đặc trưng là những quả đồi hình bát úp, nhỏ có diện tích một vài ha, xen giữa là những cánh đồng nhỏ.

Xã Xuân Hương được chia thành 10 thôn, xóm: Hạ, Đình, Chùa,Gai, Am, Vườn, Hoa, Lẻ, Làng Phúc Mãn, Trại Phúc Mãn.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Định hướng phát triển không gian vùng được triển khai theo 2 mô hình cấu trúc: Cấu trúc các trục không gian kinh tế chính, có 6 trục, bao gồm 3 trục dọc theo hướng Bắc - Nam và 3 trục ngang theo hướng Đông - Tây. Cấu trúc phân vùng phát triển, huyện Lạng Giang được xác định phát triển không gian theo 5 tiểu vùng: tiểu vùng kinh tế động lực (trung tâm); tiểu vùng nông lâm công nghiệp (phía Bắc); tiểu vùng đô thị hóa, thương mại dịch vụ (phía Nam); tiểu vùng chuyên canh nông nghiệp (phía Tây)…

Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng huyện Lạng Giang.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Xuân Hương trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Hương TẠI ĐÂY.