Bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt ngày 26/12/2023.

Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của Vùng đồng bằng sông Hồng; đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị thông minh, hiện đại; là trung tâm hậu cần về công nghiệp, công nghệ cao, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, dịch vụ du lịch, thương mại của Vùng đồng bằng sông Hồng...

 Tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam).

Cụ thể, về phát triển kết cấu hạ tầng, Hà Nam sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho Khu Công nghệ cao Hà Nam, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, Khu Du lịch quốc gia Tam Chúc, Khu Đại học Nam Cao và các khu chức năng quan trọng khác, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch;

Tỉnh cũng sẽ nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn. Các tuyến đường tỉnh đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp III, IV đồng bằng; quy hoạch hệ thống đường gom, đường song hành, nút giao thông và hạ tầng dọc tuyến đảm bảo phù hợp, kết nối liên thông với hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông địa phương; các cầu trọng yếu, nút giao chính, cầu vượt sông...

TP Phủ Lý dự kiến có nhiều phường mới, thị xã Duy Tiên tiến tới thành lập TP Duy Tiên 

Quy hoạch cũng đưa ra định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, đối với đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh Hà Nam không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp;

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn, TP Phủ Lý dự kiến sáp nhập xã Tiên Hiệp với xã Tiên Tân thành lập một phường mới; sáp nhập xã Tiên Hải với phường Lam Hạ thành lập một phường mới; sáp nhập 4 phường Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo thành một phường mới; sáp nhập xã Liêm Tuyền với xã Liêm Tiết thành lập một phường mới; sáp nhập xã Liêm Chung với phường Liêm Chính thành lập một phường mới.

Thị xã Duy Tiên dự kiến sáp nhập xã Mộc Bắc và xã Mộc Nam thành một xã mới. Huyện Kim Bảng dự kiến sáp nhập xã Nhật Tựu với xã Nhật Tân thành lập một phường mới. Huyện Bình Lục dự kiến sáp nhập xã Bối Cầu với xã Hưng Công và xã An Nội thành một xã mới...

Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị, đến năm 2030, tỉnh Hà Nam có 9 đô thị. Cụ thể, TP Phủ Lý phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I, trong đó tập trung xây dựng phát triển đô thị Bắc Châu Giang; thị xã Duy Tiên là đô thị loại III tiến tới thành lập TP Duy Tiên; huyện Kim Bảng là thị xã, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III;

Các đô thị loại V (Phố Cà, Nhân Mỹ, Hòa Hậu, Thái Hà) tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng,  làm tiền đề xây dựng hai đô thị loại IV cấp tỉnh, gồm: Đô thị Thanh Liêm và đô thị Lý Nhân (tiến tới thành lập thị xã);

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng hai đô thị loại IV thuộc huyện Bình Lục: Thị trấn Bình Mỹ (mở rộng theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã), đô thị Chợ Sông (thành lập thị trấn); đồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phát triển các đô thị loại V (An Lão, Tiêu Động) hướng tới phát triển và nâng cấp đô thị trên địa bàn huyện Bình Lục.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và một số bản đồ trong đồ án Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phụ lục kèm theo Quyết định 1686.

Sơ đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng tỉnh Hà Nam, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật (mạng lưới giao thông) tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sơ đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sơ đồ phương án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội (văn hoá, thể dục, thể thao; du lịch; thương mại) tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sơ đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.