Bến Tre khẩn trương triển khai các dự án phát triển đô thị

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Bến Tre Đoàn Công Dũng, thời gian tới, sở tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ chọn lựa nhà đầu tư cũng như các quy trình có liên quan đến đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã chọn được chủ đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Bến Tre đẩy mạnh tuyên truyền Luật Đất đai; tiếp tục nghiên cứu phương án điều chỉnh hệ số đơn giá bồi thường nhà ở, công trình, vật kiến trúc..., phù hợp sát với đơn giá thị trường; đồng thời, ưu tiên giải pháp xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các đối tượng thuộc diện tái định cư nằm trong vùng dự án có điều kiện chuyển đổi ngành nghề phát triển kinh tế.

Đặc biệt, đối với các dự án triển khai chậm như dự án đầu tư phát triển khu đô thị mới phía Tây thành phố Bến Tre; dự án khu dân cư Hoàng Gia 2, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre kiến nghị thực hiện các công việc kết thúc chủ trương triển khai dự án.

Tại Bến Tre, từ năm 2019 đến nay, HĐND tỉnh Bến Tre đã ban hành 19 nghị quyết thông qua chủ trương xây dựng 19 dự án phát triển khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, đến nay chỉ có 4/19 dự án chọn được nhà đầu tư, các dự án còn lại chỉ hoàn thành đến bước phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và đang tổ chức lập quy hoạch phân khu. Việc các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre triển khai chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân trong vùng dự án và gây lãng phí giá trị tài nguyên đất.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre Đoàn Công Dũng cho hay, thời điểm ban hành các nghị quyết chủ yếu tập trung trong giai đoạn năm 2019 và 2020. 

Sau khi nghị quyết HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo quyết liệt công tác phối hợp triển khai với tinh thần khẩn trương, đảm bảo chặt chẽ về quy trình pháp lý, đồng thời phù hợp đặc điểm vị trí, tính chất, quy mô của từng dự án.

Đến nay, có 4 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư đang triển khai các bước tiếp theo; 1 dự án đã thực hiện bước sơ tuyển, đang lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư; 1 dự án đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; 10 dự án đã hoàn thành đến bước phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc,hoàn thành cơ bản xác định sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của phần diện tích đất cần giải phóng mặt bằng đang hoàn chỉnh lại quy trình chọn lựa nhà đầu tư theo Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ tháng 1/2021); 1 dự án đang trình phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc; 2 dự án triển khai chậm.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre, nguyên nhân các dự án chậm là do năm 2020 là năm có sự thay đổi lớn về pháp luật, quy định có liên quan đến quy trình đầu tư thực hiện dự án phát triển đô thị. 

Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành ngày 20/4/2020; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành 7/6/2020 thay thế Luật Đầu tư năm 2014. Vì vậy, trong giai đoạn này, các sở, ngành đều lúng túng vì phải rà soát quy trình bổ sung thực hiện lại theo quy định mới.

Đáng chú ý, từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2020, với sự nỗ lực tối đa các sở, ngành có liên quan đã tổ chức thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư được 3 dự án, gồm: 

Dự án khu đô thị mới Đông Bắc phường Phú Khương; khu đô thị mới Mỹ An; khu đô thị mới Mỹ Hóa, thành phố Bến Tre và 1 dự án qua bước sơ tuyển, chuyển qua giai đoạn thực hiện đấu thầu (Dự án khu đô thị mới An Thuận, thành phố Bến Tre). 

Riêng dự án khu đô thị phía Nam thành phố Bến Tre đã thực hiện đến bước xác định chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. Các dự án còn lại, hầu hết đã rà soát bổ sung cơ bản hoàn chỉnh hồ sơ trước khi thực hiện quy trình chọn nhà đầu tư theo quy định.

Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu từ ngày 1/1/2021 có thay đổi, theo đó quy định bổ sung quy trình thực hiện phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi thực hiện chọn lựa nhà đầu tư, vì vậy các dự án phải tiến hành thực hiện lại. Ngoài ra, một số yêu cầu pháp lý có liên quan phải thực hiện bổ sung cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương còn lúng túng trong quy trình thực hiện chọn lựa nhà đầu tư mà trước tiên là sự chủ động phối hợp của cơ quan đề xuất lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt chủ trương chấp thuận đầu tư theo thẩm quyền…

Theo UBND tỉnh Bến Tre, địa phương đang khẩn trương thực hiện các dự án phát triển đô thị để đạt mục tiêu có ít nhất 500 ha các dự án đô thị thành phố Bến Tre và các huyện vào năm 2025. Dự kiến đến cuối năm 2021, tỉnh triển khai 4 dự án với 213 ha, khả năng hoàn thành hơn 150 ha.


chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.