Bảng giá đất Bến Tre giai đoạn 2021-2024

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 27.600.000 đồng/m2 ở hai tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Đồng Khởi thuộc địa bàn TP Bến Tre.

Giá đất Bến Tre cao nhất 27,6 triệu đồng/m2 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành theo Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bảng giá đất Bến Tre này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. 

Bảng giá đất này quy định cụ thể như sau:

- Đối với đường phố, quốc lộ, đường tỉnh: Giá đất được tính bằng 100% giá đất theo từng vị trí tương ứng.

- Đối với đường huyện: Giá đất được tính bằng 90% giá đất theo từng vị trí tương ứng, nhưng mức giá tối thiểu không thấp hơn mức giá “vị trí 5” đối với đường phố, quốc lộ, đường tỉnh.

- Đối với các đường giao thông còn lại (đường xã, đường liên xã, hẻm): Bề rộng mặt đường từ 3 m trở lên, giá đất được tính bằng 80%; bề rộng mặt đường từ 2 m đến 3 m, giá đất được tính bằng 70% và bề rộng mặt đường nhỏ hơn 2 m, giá đất được tính bằng 60% theo từng vị trí tương ứng.

Theo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre được ban hành theo Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre, áp dụng trong giai đoạn 2020-2024 nói trên, nơi có giá đất cao nhất là một số tuyến phố thuộc địa bàn TP Bến Tre. 

Cụ thể, các tuyến đường có giá đất cao nhất Bến Tre là Nguyễn Đình Chiểu, Đồng Khởi với 27.600.000 đồng/m2 đối với đất ở.

Nơi có giá đất thấp nhất là một khu vực thuộc huyện Ba Tri với 500.000 đồng/m2.

XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ ĐẤT BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2020-2024 TẠI ĐÂY.

Bảng giá đất Bến Tre giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 1.

Giá đất Bến Tre cao nhất là 27,6 triệu đồng/m2. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ).

Bảng giá đất Bến Tre áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Tính thuế sử dụng đất. 

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Bến Tre năm 2021

Ngày 09/03/2021, UBND tỉnh Bến Tre đã ký Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre  trong năm 2021 (hệ số K).

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trong năm 2021 để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Quyết định cũng nêu rõ đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bảng giá đất Bến Tre giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 2.

Một góc TP Bến Tre. (Ảnh minh họa: Báo Đồng Khởi).

Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là: 

- Xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng khi:

+ Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. 

+ Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức. 

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức. 

+ Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất.

Theo Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng chung cho đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp cụ thể như sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam được quy định bằng 1,35 lần (K = 1,35 lần).

- Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, thành phố Bến Tre, Thạnh Phú được quy định bằng 1,40 lần (K = 1,40 lần).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/3. Hệ số điều chỉnh giá đất Bến Tre năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.