HoREA đề nghị qui định 12 vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất

Theo HoREA, việc qui định 7 vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất chưa thật phù hợp với đặc điểm của các địa phương Hiệp hội này kiến nghị nên qui định thành 12 vùng kinh tế.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều ở các nghị định liên quan tới Luật Đất đai 2013.

Cụ thể, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, hiện nay, khoản 2.a điều 7 Nghị định 44/2014/NĐ-CP và điều 4 Nghị định 104/2014/NĐ-CP qui định 7 vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất, nhưng chưa thật phù hợp với đặc điểm của các địa phương và đảm bảo tính tương đồng của vùng.

Xem thêm: Thông tin mới nhất về giá đất An Giang hiện nay

20191114_113200

Ảnh minh họa một khu đất thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. (Ảnh: Minh Anh).

Vì vậy ông Châu đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2.a điều 7 Nghị định 44/2014/NĐ-CP và điều 4 Nghị định 104/2014/NĐ-CP về phân vùng kinh tế để xây dựng khung giá đất, thành 12 vùng gồm: Vùng miền núi phía Đông Bắc; vùng miền núi phía Tây Bắc; vùng trung du phía Bắc; vùng đồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung bộ; vùng duyên hải Trung Trung bộ; vùng duyên hải Nam Trung bộ; hai vùng Bắc và Nam Tây nguyên; vùng Đông Nam bộ; hai vùng đồng bằng Bắc và Nam sông Hậu.

Ngoài ra, HoREA cũng đề nghị cho phép cấp tỉnh được qui định mức giá đất của bảng giá đất, thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất. 

Cụ thể, khoản 3.a điều 11 Nghị định 44/2014/NĐ-CP cho phép cấp tỉnh được qui định mức giá đất của bảng giá đất, "cao hơn nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất", nhưng không cho phép cấp tỉnh được qui định mức giá đất của bảng giá đất, thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá đất. 

Theo ông Lê Hoàng Châu, qui định này đã dẫn đến tình trạng một số vị trí đất trong ngõ ngách, hẻm sâu được xác định mức giá đất chưa phù hợp, và cũng làm hạn chế tính chủ động của các địa phương.

Trên cơ sở đó, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3.a điều 11 Nghị định 44/2014/NĐ-CP cho phép cấp tỉnh được qui định mức giá đất của bảng giá đất, thấp hơn (có thể ở mức không quá 30%) mức giá tối thiểu của Khung giá đất, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Tin thêm: Lo giá đất tăng cao, người thu nhập thấp càng xa vời giấc mơ mua nhà?

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.