Long An chặn tình trạng lợi dụng thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thổi giá

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giá đất, hạn chế tình trạng sốt đất ở các địa phương gây ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; UBND tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không để xảy ra tình trạng đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác xác định giá đất, đảm bảo giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và bồi thường phù hợp tình hình giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, không để xảy ra tình trạng chạy theo sốt đất cục bộ.

Một dự án tại huyện Cần Đước, Long An. (Nguồn: Báo Long An).

Sở Xây dựng có nhiệm vụ đề ra giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải tuân thủ các điều kiện theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản. 

UBND tỉnh cũng giao sở này thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản. Kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh, kiểm soát các hoạt động môi giới bất động sản bảo đảm tuân thủ đúng quy định. 

Sở Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh; thực hiện công tác thẩm định hồ sơ xây dựng giá đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản, nhất là tài sản công đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác định giá đất theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất, đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn, không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo giá đất cụ thể khi được xác định và phê duyệt phản ánh đúng tình hình giá đất tại địa phương, làm thông tin cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất; 

Các địa phương cũng khảo sát ngăn chặn việc đẩy giá đất lên cao bất hợp lý. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tập trung có hiệu quả đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình khảo sát giá đất bồi thường, UBND cấp huyện có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn đơn vị tư vấn, đơn vị khảo sát giá thu thập thêm nhiều thông tin chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng, lấy thông tin của nhiều đối tượng tránh trường hợp lấy thông tin từ các đối tượng môi giới bất động sản hoặc đối tượng đầu cơ đất đai nhằm mục đích đẩy giá đất lên cao không phù hợp giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Địa phương giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng nhu cầu, không để xảy ra tình trạng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không có nhu cầu thực tế, sau đó tách thửa đất để chuyển nhượng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai,… nhằm kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản. 

chọn
Đại gia Hậu 'Pháo' từng bất ngờ về sự phát triển nhanh chóng của Tập đoàn Phúc Sơn
"Đôi khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ”, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn từng chia sẻ khi nói về chặng đường phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp.