Long An phát triển thêm 6,8 triệu m2 nhà ở

UBND tỉnh Long An cho biết, trong năm 2022, địa phương sẽ thực hiện chương trình phát triển nhà ở với tổng diện tích tăng thêm khoảng 6,8 triệu m2.

Đồng thời, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 29,1 m2 sàn/người; trong đó, dự kiến sẽ có trên 60.500 căn nhà được xây dựng, gồm: gần 16.400 căn nhà thương mại; gần 4.200 căn nhà ở xã hội; gần 2.000 căn nhà ở công nhân; hơn 2.500 nhà ở tái định cư. Số còn lại là nhà do người dân tự xây dựng.

Long An phát triển thêm 6,8 triệu m2 nhà ở. (Ảnh: TTXVN)

Dự kiến, nhu cầu vốn cho chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An năm 2022 là hơn 41.000 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư xây dựng nhà ở thương mại gần 16.500 tỷ đồng. Vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân hơn 21.300 tỷ đồng. Vốn xây dựng nhà ở xã hội gần 1.700 tỷ đồng; xây dựng nhà ở công nhân gần 520 tỷ đồng và vốn đầu tư nhà ở tái định cư gần 1.200 tỷ đồng.

Theo định hướng phát triển nhà ở của tỉnh Long An, việc phát triển nhà ở đô thị sẽ gắn với phát triển đô thị đi đôi với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhà ở phát triển theo dự án với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Tại các khu đô thị mới, công tác quy hoạch phải thực hiện trước để quản lý xây dựng, góp phần từng bước chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Tại khu vực nông thôn, việc phát triển nhà ở gắn với mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới; kết hợp hài hòa giữa phát triển nhà ở, khu dân cư mới với chỉnh trang nhà ở, hạ tầng hiện có, đảm bảo về môi trường sinh thái.

Đặc biệt, khuyến khích, hỗ trợ về nhà ở, đất ở và hạ tầng kỹ thuật để hình thành các khu, cụm dân dự tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân cư ngập lũ. Riêng đối với nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các địa phương trong tỉnh xác định nhu cầu, xác định quỹ đất và quy mô dự án để kêu gọi đầu tư.

UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh việc tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch. Đồng thời, công khai các đồ án về quy hoạch đã được phê duyệt để nhân dân được biết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Mặt khác, Sở chú trọng rà soát quỹ đất 20% đất ở trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn để thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trường hợp chủ đầu tư không hoặc chậm triển khai thực hiện theo tiến độ đã phê duyệt, Sở tổng hợp trình UBND tỉnh thu hồi và giao nhà đầu tư khác có năng lực triển khai thực hiện.

Chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở tập trung nguồn lực triển khai dự án đã được chấp thuận đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; nghiêm túc thực hiện việc dành quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới.

chọn
Bất động sản tuần qua (16/6 - 22/6): Sắp khởi công VSIP Hà Tĩnh, nhà Coteccons tiến vào Long An
Chính thức trình Quốc hội cho thi hành sớm 3 luật về BĐS, sắp sửa gói tín dụng 120.000 tỷ, Mặt trời Hà Nam trúng dự án ở Hòa Bình... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.