Đầu tư khu công nghiệp Prodezi 400 ha tại Long An

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Prodezi có quy mô 400 ha, vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng, vị trí xây dựng tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Prodezi, tỉnh Long An.

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Prodezi Long An.

Dự án có quy mô 400 ha. được thực hiện tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 4.605 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 800 tỷ đồng, vốn huy động hơn 3.804 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày 23/4/2022. Tiến độ thực hiện dự án không quá 60 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

UBND tỉnh Long An được giao chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Long An Chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Trong một tháng vừa qua, nhiều dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Long An đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cụ thể, vào ngày 19/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tandoland, tỉnh Long An. Nhà đầu tư là CTCP Tandoland. 

Dự án được thực hiện tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức với quy mô 250 ha. Vốn đầu tư dự án là hơn 3.144 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 550 tỷ đồng, vốn huy động gần 2.595 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Giang. Nhà đầu tư là CTCP Phát triển đô thị Sài Gòn - Tây Bắc.

Dự án có quy mô 466 ha, được tại xã Tân Mỹ, xã An Ninh Đông và xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa.

Vốn đầu tư của dự án hơn 5.198 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 779,73 tỷ đồng, vốn huy động là 4.418,5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày 19/4/2022.

Ngày 18/3, lãnh đạo Chính phủ cũng đã có quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Tập quy mô 654 ha tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. 

Nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Đầu tư phát triển Long An. Dự án có vốn đầu tư hơn 9.910 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 1.487 tỷ đồng, còn lại vốn huy động. 

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.