Long An cần khoảng 97.000 tỷ để phát triển nhà ở trong 2024

Năm 2024, Long An dự kiến phát triển thêm gần 12,5 triệu m2 nhà ở, nhu cầu quỹ đất là hơn 4.905 ha.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Long An, trong năm 2024, tỉnh này cần phát triển thêm khoảng 12,5 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng gần 88,5 nghìn căn.

Trong đó, gần 7,9 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư; tương ứng với khoảng gần 27 nghìn căn. 2,7 triệu m2 sàn nhà ở cho các đối tượng xã hội, tương ứng với khoảng hơn 53,1 nghìn căn. Gần 312 nghìn m2 sàn nhà ở tái định cư, tương ứng với khoảng 1.086 căn. Còn lại là diện tích xây dựng nhà ở công vụ và nhà ở hộ cá nhân tự xây dựng.

Diện tích sàn nhà ở cho thuê tối thiểu trong năm 2024 là gần 424 nghìn m2 sàn. Ước tính 20% diện tích sàn nhà ở xã hội đầu tư xây dựng mới trong năm 2024 để dành hỗ trợ cho nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội thuê.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh Long An đạt 37 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị là 39 m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 36,2 m2 sàn/người.

Căn cứ các chỉ tiêu phát triển nhà ở năm 2024 và quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến nhu cầu quỹ đất để xây dựng các loại hình nhà ở năm 2024 là hơn 4.905 ha. Trong đó cần khoảng 3.725 ha để phát triển nhà ở thương mại và khoảng 550 ha để phát triển nhà ở xã hội (chưa bao gồm 20% quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định pháp luật).

Dự kiến vốn để phát triển nhà ở trong năm 2024 khoảng 96,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại khoảng 60 nghìn tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân khoảng 15,1 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư nhà ở cho người thu nhập thấp khoảng 11,6 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư nhà ở công nhân khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư nhà ở tái định cư khoảng 2,4 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư nhà ở công vụ khoảng 15 tỷ đồng.

chọn
[Photostory] Vị trí khu đô thị 72.000 tỷ đồng đang tìm chủ tại Biên Hòa
Khu đô thị Hiệp Hòa có vị trí thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quy mô quy hoạch khoảng 293 ha, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.