Long An tạm dừng giải quyết thủ tục đất đai tại loạt khu vực làm dự án giao thông trọng điểm

Tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan địa phương tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các khu vực đã quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư ĐT 830E, ĐT 827E, ĐT 823D,...

Một góc tỉnh Long An. (Ảnh: Công Toại/Sài Gòn Giải phóng).

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai đối với các khu vực đã quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư: ĐT 830E, ĐT 827E, ĐT 823D; dự án GPMB tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D và dự án GPMB tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E, kể cả tạo quỹ đất hai bên đường.

Các cơ quan này không giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ tách thửa đất, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất đối với khu vực đã có thông báo thu hồi đất, khu vực đã quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm để thực hiện các công trình, dự án theo quy định.

Đồng thời các đơn vị tạm thời ngừng thực hiện thủ tục đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng sử dụng đối với trường hợp đồng sử dụng mà các cá nhân đồng sử dụng không có mối quan hệ vợ, chồng, cha, mẹ, con, ông, bà, cháu hoặc anh, chị, em theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình và diện tích bình quân đầu người không đảm bảo đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa để chờ xin ý kiến của cơ quan Trung ương.

Tỉnh yêu cầu không xem xét giải quyết những trường hợp hiến đất làm đường để thực hiện mục đích tách thửa đất không phù hợp với quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Long An lưu ý cần thẩm tra chặt chẽ đối tượng nhận chuyển nhượng đất chuyên trồng lúa nước. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng san lấp mặt bằng tự phát để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền không đúng quy định

"Nếu địa phương nào không thực hiện nghiêm chỉ đạo trên, để xảy ra hạn chế trong công tác quản lý đất đai "sốt đất, tăng giá đất ảo" gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch UBND cấp huyện của địa phương đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh", văn bản của tỉnh nêu rõ.

UBND giao Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất phải đảm bảo đúng quy định.

Tỉnh này cho biết, thời gian qua, việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Nhà nước chưa chặt chẽ, người dân từ các địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không đảm bảo điều kiện theo quy định.

Nhiều người cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng diện tích bình quân đầu người không đủ diện tích tối thiểu; tự ý san lấp mặt bằng và thay đổi mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền...

Bên cạnh đó, theo UBND tỉnh Long An, vẫn còn tình trạng người dân hiến đất làm đường để hình thành khu dân cư tự phát, từ đó gây "sốt đất ảo", tăng giá đất bất thường gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, làm ảnh hưởng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 

chọn
Hình ảnh đường vành đai 4 Hà Nội qua quận Hà Đông sau một năm thi công
Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn đi qua quận Hà Đông có chiều dài khoảng 5,5 km, với tổng diện tích đất phải GPMB là 68,16 ha, thuộc địa bàn 4 phường Phú Lãm, Phú Lương, Đồng Mai, Yên Nghĩa.