Bảng giá đất Hải Dương giai đoạn 2021-2024

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 76.000.000 đồng/m2 thuộc địa bàn thành phố Hải Dương.

Giá đất Hải Dương cao nhất ở mức 76 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ban hành theo Quyết định 55/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Bảng giá đất Hải Dương này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. Cụ thể:

- Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị, được điều chỉnh giá đất cao nhất lần lượt là 76 triệu đồng/m2; 53,2 triệu đồng/m2 và 45,6 triệu đồng/m2 (đất tại vị trí 1), thuộc địa bàn thành phố Hải Dương. 

- Nơi có giá đất thấp nhất là các đường phố còn lại trong phạm vi thị trấn của các huyện, với mức giá lần lượt là 600.000 đồng/m2; 420.000 đồng/m2 và 360.000 đồng/m2 (đất tại vị trí 4).

- Tại nông thôn: Giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn, điều chỉnh mức giá cao nhất là 15 triệu đồng/m2 (đất tại vị trí 1) và thấp nhất là 500.000 đồng/m2 (đất tại vị trí 6).

XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ ĐẤT HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020-2024 TẠI ĐÂY.

Bảng giá đất Hải Dương áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

Bảng giá đất Hải Dương giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 1.

Giá đất Hải Dương cao nhất ở mức 76 triệu đồng/m2. (Ảnh minh họa: Báo Hải Dương).

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; 

- Tính thuế sử dụng đất; 

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; 

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; 

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Hải Dương năm 2021

Ngày 25/12/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong năm 2021 (hệ số K).

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021, cụ thể như sau:

- Đối với đất ở nông thôn tại ven đô thị, ven đường giao thông chính (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ), các đầu mối giao thông, khu thương mại, du lịch và các điểm dân cư, có hệ số điều chỉnh giá đất được quy định từ 1 đến 1,5 lần. 

- Đất ở tại các vị trí còn lại ở nông thôn, được quy định hệ số K = 1 lần.

- Đất đối với sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất thương mại dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, quy định hệ số K = 1 lần; K = 1,05 lần và K = 1,1 lần.

- Đối với đất nông nghiệp, lâm nghiệp; vị trí còn lại của đất ở nông thôn, vị trí còn lại của đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn không điều chỉnh hệ số (hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1).

Bảng giá đất Hải Dương giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 2.

Một góc TP Hải Dương. (Ảnh minh họa: Báo Hải Dương).

- Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh tại đô thị:

+ TP Hải Dương: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 2,8 lần.

+ TP Chí Linh: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 1,3 lần.

+ Thị xã Kinh Môn và huyện Nam Sách: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 1,6 lần.

+ Huyện Kim Thành, Cẩm Giàng: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 1,5 lần.

+ Huyện Thanh Hà: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 1,4 lần.

+ Huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 1,4 lần.

+ Huyện Bình Giang: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 1,1 lần.

+ Huyện Ninh Giang: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 1,7 lần.

+ Huyện Thanh Miện: Hệ số điều chỉnh giá đất dao động từ 1 đến 1,6 lần.

Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương  để áp dụng trong các trường hợp, như sau: 

- Xác định giá đất cụ thể của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng.

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên.

- Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Hải Dương năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.