Hải Dương đấu giá 112 lô đất tại huyện Nam Sách, khởi điểm 6 triệu đồng/m2

112 lô đất tại vị trí quy hoạch các điểm dân cư mới trên địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách có giá khởi điểm 6 đến 15 triệu đồng/m2; đặt trước từ 144 đến 405 triệu đồng/lô.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thành ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Nam Sách.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng 10.637 m2 đất ở, được chia thành 112 lô đất tại vị trí quy hoạch các điểm dân cư mới xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Mỗi lô có giá khởi điểm từ 6 triệu đồng đến 15 triệu đồng/m2, tiền đặt trước từ 144 triệu đồng đến 405 triệu đồng/lô. 

 Bảng thống kê các lô đất sắp được đấu giá.

Bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8/6 đến ngày 22/6 tại trụ sở UBND xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 22/6 đến ngày 23/6. 

Đấu giá theo phương thức trả giá lên vào lúc 8h ngày 25/6 tại UBND xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Thành; Số 30 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương; SĐT:  02203.856.707.

chọn