TP Hải Dương sắp đấu giá 22 lô đất, khởi điểm hơn 166 tỷ đồng

Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Khuê thông báo đấu giá 22 lô đất tại Khu tái định cư phường Ngọc Châu, TP Hải Dương vào ngày 19/8.

Tổng quỹ đất đấu giá là 5.839,1 m2, giá khởi điểm từ 24 đến 33 triệu đồng/m2; tổng giá khởi điểm hơn 166 tỷ đồng.

Bảng danh sách các lô đất sắp được đấu giá. 

Khách hàng có thể tự đi xem khu đất hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Công ty Sao Khuê vào lúc 8h từ ngày 10/8 đến 12/8 để đi xem thực tế khu đất.  

Đăng ký và tiếp nhận hồ sơ đấu giá trực tiếp từ nay đến 15h30 ngày 16/8 tại trụ sở công ty. 

Tiếp nhận phiếu trả giá và bỏ phiếu đến 16h30 ngày 16/8 tại trụ sở công ty. Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 16/8 đến 17h ngày 17/8.   

Đấu giá theo hình thức gián tiếp, phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá diễn ra vào lúc 8h30 ngày 19/8 tại UBND phường Ngọc Châu, TP Hải Dương.  

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Khuê; số 451 Trường Chinh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương; SĐT: 0913084078.

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.