Bến Tre đặt mục tiêu mỗi huyện có một cụm công nghiệp tối thiểu 70 ha

Tỉnh Bến Tre hiện có 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích 347,3 ha. Giai đoạn tới, địa phương này đặt chỉ tiêu mỗi huyện sẽ có một khu công nghiệp rộng ít nhất 70 ha.

Theo Sở Công thương tỉnh Bến Tre, hiện toàn tỉnh có 10 cụm công nghiệp (CCN) được thành lập với tổng diện tích 347,3 ha. Trong đó, có 9 cụm đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 337,3 ha.

Cụ thể, diện tích đất công nghiệp là 243,45 ha, đã cho thuê 67,52 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 27,74% diện tích đất công nghiệp.

Bến Tre đặt mục tiêu mỗi huyện có một Cụm Công nghiệp ít nhất 70 ha - Ảnh 1.

Bến Tre tập trung phát triển công nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2021. (Ảnh: BQL Các KCN Bến Tre).

Hiện Bến Tre có 4 CCN đã đầu tư và đi vào hoạt động. Các CCN này có 21 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 4.216 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 5.700 lao động.

Trong 4 CCN đang hoạt động, có ba CCN được đầu tư những hạ tầng cơ bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, vận chuyển hàng hóa trong CCN.

Theo đó, để phát triển công nghiệp giai đoạn tới, Bến Tre đã đưa kế hoạch vào Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chỉ tiêu mỗi cấp huyện có một CCN ít nhất 70 ha.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể phát triển các CCN giai đoạn 2021 – 2025, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các CCN, phấn đấu đến hết năm 2025 có khoảng 50% các CCN có nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đưa tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN trên địa bàn tỉnh đạt trên 50% diện tích đất công nghiệp cho thuê.

Ngoài ra, Bến Tre cũng đặt mục tiêu 100% CCN đang hoạt động được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Trong giai đoạn tới, để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, góp phần tăng trưởng công nghiệp, thương mại và dịch vụ,... các huyện, thành phố đã đề xuất phát triển mới 5 CCN với tổng diện tích 365 ha và mở rộng 5 CCN với tổng diện tích 244,6 ha.

chọn