Biểu lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 9

Đầu tháng 9, lãi suất tiền gửi bằng VND cho các kì hạn từ 1 tháng trở lên tại ngân hàng Agribank dao động trong khoảng từ 3,5%/năm đến 6%/năm.
Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 9/2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Ảnh minh hoạ

Trong tháng 9/2020, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được điều chỉnh giảm tại một số so với đầu tháng trước. Tuy vậy, lãi suất huy động cao nhất tiếp tục duy trì ở mức là 6%/năm áp dụng đối với các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 3,5%/năm đến 6%/năm.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng Agribank đối với các kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng cùng lúc điều chỉnh giảm 0,2 điểm % cho mỗi kì hạn. Theo đó, kì hạn 1 tháng và 2 tháng có cùng mức lãi suất là 3,5%/năm; các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng được đồng niêm yết mức lãi suất là 3,8%/năm.

Trong khi đó, lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng được đồng loạt được giữ nguyên mức qui định không đổi là 4,4%/năm.

Tuy nhiên, tiếp đến với các kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng, ngân hàng Agribank chỉ còn ấn định mức lãi suất chung là 4,5%/năm thay vì 4,6%/năm như đầu tháng trước, tức giảm 0,1 điểm % mỗi kì hạn.

Đối với các kì hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng Agribank huy động hiện nay tiếp tục được duy trì chung mức lãi suất là 6%/năm giống như đầu tháng 8.

Ngoài ra, tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán trong tháng 9 này được ngân hàng Agribank niêm yết cùng lãi suất là 0,1%/năm. Trong đó, tiền gửi không kì hạn giữ nguyên lãi suất còn tiền gửi thanh toán giảm 0,1 điểm %.

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng USD và euro tại Agribank là 0%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân tháng 9/2020

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0.1%

0%

0%

1 Tháng

3.5%

0%

0%

2 Tháng

3.5%

0%

0%

3 Tháng

3.8%

0%

0%

4 Tháng

3.8%

0%

0%

5 Tháng

3.8%

0%

0%

6 Tháng

4.4%

0%

0%

7 Tháng

4.4%

0%

0%

8 Tháng

4.4%

0%

0%

9 Tháng

4.5%

0%

0%

10 Tháng

4.5%

0%

0%

11 Tháng

4.5%

0%

0%

12 Tháng

6.0%

0%

0%

13 Tháng

6.0%

0%

0%

15 Tháng

6.0%

0%

0%

18 Tháng

6.0%

0%

0%

24 Tháng

6.0%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0.1%

0%

0%

Tương tự như khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank cũng được điều chỉnh giảm, nhưng mức giảm được áp dụng trên nhiều kì hạn hơn biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân.

Cụ thể, mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp được áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng là khá giống với của khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, từ kì hạn 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank quy định cho khách hàng doanh nghiệp thấp hơn 0,2 điểm % so với biểu lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân. Còn lại từ kì hạn 12 tháng trở đi cụ thể là các kì hạn: 12, 13, 15, 18 và 24 tháng, lãi suất được áp dụng cho khách hàng doanh chỉ là 5,5%/năm, thấp hơn biểu lãi suất của khách hàng cá nhân 0,5 điểm %.

Hai loại tiền gửi là không kì hạn và tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp tiếp tục được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0.2%

0%

0%

1 Tháng

3.5%

0%

0%

2 Tháng

3.5%

0%

0%

3 Tháng

3.8%

0%

0%

4 Tháng

3.8%

0%

0%

5 Tháng

3.8%

0%

0%

6 Tháng

4.2%

0%

0%

7 Tháng

4.2%

0%

0%

8 Tháng

4.2%

0%

0%

9 Tháng

4.3%

0%

0%

10 Tháng

4.3%

0%

0%

11 Tháng

4.3%

0%

0%

12 Tháng

5.5%

0%

0%

13 Tháng

5.5%

0%

0%

15 Tháng

5.5%

0%

0%

18 Tháng

5.5%

0%

0%

24 Tháng

5.5%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0.2%

0%

0%

chọn
ĐHĐCĐ FLC: Lộ diện ba ứng viên hội đồng quản trị FLC, một người đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Sáng nay, FLC đã tổ chức kỳ họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên trong Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.